Политика за поверителност

Вашият абонамент на Frisbo.eu ще бъде последвана от имейл известие, което ще Ви информира за факта, че вече сте станали потребител на Frisbo.eu.


Посещението на страници или поръчката на продукти на този уебсайт, означава че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с посочените условия..


S.C. Frisbo Efulfillment S.A не може да бъде държана отговорна за дефектни абонаменти, причинени от неправилно попълване на формуляра (злоупотреба с попълване на задължителните полета или празните полета, неоторизирано попълване от трети страни и т.н.)


Информацията, която предоствяте, се използва при извършване на поръчка (име, адрес, телефонен номер, имейл, идентификационна информация на Вашата компания) и ще бъде използвана само за целта, за която е била предоставена, и за връзка с Вас, когато това е необходимо (потвърждаване на поръчка, фактуриране или изпращане на продукти) в съответствие със закон №. 506/2004, относно обработката на личната информация и защитата на личния живот, в сектора на електронните комуникации.


Frisbo.eu е регистриран при A.N.S.P.D.C.P, под номер 34515 и няма да използва тази информация за рекламни действия, различни от договорените от клиента.
Информацията няма да бъде, по никакъв начин, достъпна от трети страни, освен ако не е изискано от властите, имащи право да проверяват търговските сделки или в случай, че нашата компания по някакъв начин бъде стане жертва на злоупотреба.

S.C. Frisbo Efulfillment S.A не може да носи отговорност за каквито и да било щети, които са пряк резултат от достъпа до информацията, представена на този уебсайт, или от използването на продуктите, които са били закупени чрез този уебсайт.
В съответствие със закон № 677/2001, имате право на достъп и промяна на вашата информация, правото да не бъдете подлагани на индивидуално решение и право да се свържете с властите.
Освен това имате право да се противопоставите на обработката на личната Ви информация и да поискате изтриване на всички данни.

Бюлетинът на Frisbo е услуга по избор. Клиентът ще получи бюлетина, само ако изрично се съгласи и информацията, използвана при абонамента, по всяко време ще бъде достъпна за редактиране (електронна поща, адрес). Също така, клиентът има възможност да се отпише от бюлетина, чрез достъп до конкретен линк. Всички опити за нанасяне на щети, неоторизиран достъп или неоторизирано копиране на каквито и да било материали, ще бъдат докладвани на властите.


Ако не сте съгласни с тези условия, моля, спрете да използвате уебсайта Frisbo.eu.